ILGTSPĒJA

VISTAS

Mēs esam lepni pieņemt “Better chicken commitment” iniciatīvu attiecībā uz 100% vistu, ko izmantojam  visā mūsu Eiropas piegādes ķēdē, un apņemamies izpildīt visus tajā noteiktos standartus vēlākais līdz 2026. gadam.